Αρχική
Το Σύστημα "ΑΤΛΑΣ"
Ασφαλιστικό Βιογραφικό
Ασφαλιστική Ικανότητα
Νομοθεσία
Συχνές ΕρωτήσειςΣυχνές Ερωτήσεις Ασφαλιστικής Ικανότητας

Δεν έχω ενεργή ασφαλιστική ικανότητα (εμφανίζομαι ως ανασφάλιστος/η)

Το σύστημα ΑΤΛΑΣ –Ασφαλιστική Ικανότητα αποτελεί μηχανογραφική εφαρμογή που διαχειρίζεται τις εγγραφές Ασφαλιστικής Ικανότητας που αποστέλλουν ο ΕΦΚΑ και οι λοιποί φορείς. Δεν αποδίδει ασφαλιστική ικανότητα σε άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους ή συνταξιούχους καθώς δεν έχει αυτήν την αρμοδιότητα.


Για φορείς εντός ΕΦΚΑ χρειάζεται να απευθυνθείτε :
  • είτε σε τοπικό υποκατάστημα του φορέα σας,
  • είτε στο τηλεφωνικό κέντρο του ΕΦΚΑ (τηλέφωνο 1555)
  • είτε στέλνοντας αίτημα μέσω της ιστοσελίδας 1555.gov.gr
Για φορείς εκτός ΕΦΚΑ χρειάζεται να απευθυνθείτε στην αρμόδια Διεύθυνση απόδοσης ασφαλιστικής ικανότητας του φορέα σας.

Χρειάζομαι βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας ή θέλω να εκτυπώσω την ασφαλιστική μου ικανότητα.

Επί του παρόντος δεν υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης ή χορήγηση βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ικανότητας μέσω του συστήματος ΑΤΛΑΣ.
Για βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας θα πρέπει να απευθυνθείτε στον φορέα σας ο οποίος είναι και ο μόνος αρμόδιος για να εκδίδει βεβαιώσεις.

Δεν εμφανίζονται τα έμμεσα μέλη μου.

Επί του παρόντος δεν υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης των έμμεσων μελών που δεν διαθέτουν κωδικούς TAXIS. Εφόσον το έμμεσο μέλος σας διαθέτει κωδικούς TAXISNET, τότε μπορεί να συνδεθεί στον ιστότοπο www.atlas.gov.gr και να επιλέξει ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ. Σε επόμενη έκδοση εξετάζεται να δοθεί και η δυνατότητα εμφάνισης της ασφαλιστικής ικανότητας των συσχετισμένων έμμεσων μελών του κάθε δικαιούχου.

Πως μπορούν να διορθωθούν λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία που εμφανίζονται στα «Στοιχεία Ασφαλισμένου»; (π.χ. λάθος Αριθμός Ταυτότητας, Ημερομηνία Γέννησης κ.λπ.)

Για επικαιροποίηση των στοιχείων στο μητρώο του ΑΜΚΑ Θα πρέπει να απευθυνθείτε σε ΚΕΠ ή σε κατάστημα ΕΦΚΑ που διαθέτει πιστοποιημένο χρήστη μεταβολής ΑΜΚΑ. Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί με την αναγγελία των μεταβολών.

Λαμβάνω το μήνυμα «Ανύπαρκτος ΑΜΚΑ»

Τα στοιχεία του ΑΜΚΑ είναι ελλιπή (π.χ. μη ύπαρξη καταχωρημένου ΑΦΜ) ή λανθασμένα, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η ταυτοποίηση με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ. Για επικαιροποίηση των στοιχείων στο μητρώο του ΑΜΚΑ Θα πρέπει να απευθυνθείτε σε ΚΕΠ ή σε κατάστημα ΕΦΚΑ που διαθέτει πιστοποιημένο χρήστη μεταβολής ΑΜΚΑ. Η ενημέρωση στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» θα πραγματοποιηθεί με την αναγγελία των μεταβολών.
Συχνές Ερωτήσεις Ασφαλιστικό Βιογραφικό

Ποιά χρονικά διαστήματα καλύπτει η Ασφάλιση που έχει ενταχθεί στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ»;

Η Ενότητα Ενιαίου Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης καλύπτει στην πρώτη έκδοση, η οποία είναι διαθέσιμη προς τους πολίτες, τον χρόνο ασφάλισης από το 1994 έως και το πρώτο τρίμηνο του 2016. Το χρονικό διάστημα των ασφαλιστικών στοιχείων ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την τελευταία ενημέρωση του συστήματος από τον εκάστοτε ασφαλιστικό Φορέα.
Λόγω εργασιών ανασχεδιασμού του συστήματος δεν πραγματοποιούνται ενημερώσεις στην εφαρμογή ΑΤΛΑΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ.

Ο Ενιαίος Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης αποτελεί βεβαίωση χρόνου ασφάλισης;

Ο Λογαριασμός απεικονίζει ενιαία τα στοιχεία ασφάλισης στα πληροφοριακά συστήματα των ΦΚΑ που ταυτοποιήθηκαν κατά την τελευταία ενημέρωση του συστήματος «ΑΤΛΑΣ» και δεν αποτελεί βεβαίωση χρόνου ασφάλισης. Για βεβαίωση συνολικού χρόνου ασφάλισης σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Ασφαλιστικό σας Φορέα που είναι και ο μόνος αρμόδιος να παρέχει υπεύθυνα αυτή την πληροφορία.

Ποιοι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έχουν ενταχθεί στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ»;

Στο σύστημα έχουν ενταχθεί οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΤΑΙΣΥΤ,ΤΣΠΕΑΘ).

Σε έναν Ασφαλιστικό Φορέα μου λείπουν διαστήματα (χρόνος) ασφάλισης.

Ο χρόνος ασφάλισης αναγγέλλεται στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» από τους Ασφαλιστικούς Φορείς. Η μη εμφάνιση διαστημάτων ασφάλισης δεν σημαίνει απώλεια του αντίστοιχου χρόνου και μπορεί να συμβαίνει επειδή μέχρι την τελευταία ενημέρωση του συστήματος:

  • Τα αντίστοιχα στοιχεία δεν ήταν ακόμη καταχωρημένα μηχανογραφικά.
  • Η ασφάλιση δεν ήταν οριστικοποιημένη (πληρωμένες εισφορές).
  • Τα στοιχεία βρίσκονται σε φάση ελέγχου εγκυρότητας και ταυτοποίησης.
Εφόσον διαπιστώσατε ότι δεν εμφανίζεται όλος ο χρόνος ασφάλισής σας μπορείτε να απευθυνθείτε στον Ασφαλιστικό σας Φορέα για περαιτέρω πληροφορίες.

* Επισημάνσεις ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:
1. Αποδεικτικά της ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για περιόδους απασχόλησης μέχρι 31/12/2001 αποτελούν τα αντίστοιχα ασφαλιστικά βιβλιάρια, τα οποία οι ασφαλισμένοι πρέπει να διατηρούν μέχρι τη συνταξιοδότησή τους.
2. Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μπορούν να ζητούν ανακεφαλαίωση του χρόνου ασφάλισής τους και να λαμβάνουν αντίστοιχη απόφαση του άρθ.47 Ν.2676/1999 από τα κέντρα ανακεφαλαίωσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δύο (2) χρόνια πριν τη συνταξιοδότησή τους.
3. Τα δεδομένα θα ενημερωθούν με άδειες και προσαυξήσεις οικοδομικών ημερομισθίων.

Πως μπορώ να έχω πρόσβαση στο Ασφαλιστικό Βιογραφικό;

Η πρόσβαση στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ»- Ενότητα Ενιαίου Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης προϋποθέτει υψηλό βαθμό ασφάλειας και έγκυρη ταυτοποίηση του χρήστη. Για το λόγο αυτό η πρόσβαση γίνεται αποκλειστικά με κατάλληλο μηχανισμό συνδυασμού κωδικού χρήστη και συνθηματικού (Username - Password), ενώ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων αξιοποιείται η υποδομή πιστοποίησης του συστήματος ΤΑXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
Κατά την διαδικασία εισόδου ζητείται και ο ΑΜΚΑ του ασφαλισμένου (μοναδικό αναγνωριστικό στοιχείο στο σύστημα Ασφάλισης) που μαζί με τον ΑΦΜ και άλλα ταυτοτικά στοιχεία χρησιμοποιούνται για εξασφάλιση της αρμοδιότητας εισόδου.

Με τον/την σύζυγό μου έχουμε κοινούς κωδικούς TAXIS. Γιατί δεν μπορώ να δω το Ασφαλιστικό μου Βιογραφικό;

Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων η πρόσβαση επιτρέπεται αυστηρά και μόνο στον διαπιστωμένο δικαιούχο του Λογαριασμού και απαιτείται σε περίπτωση συζύγων η χορήγηση των ειδικών στοιχείων πιστοποίησης από το σύστημα TAXIS και για τους δύο. Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται από τις εφορίες (Δ.Ο.Υ) σύμφωνα με τον ακόλουθο σύνδεσμο (http://www.gsis.gr).

Γιατί δεν μπορώ να έχω πρόσβαση στο Ασφαλιστικό μου Βιογραφικό; (Σήμανση ως Συνταξιούχος);

Στην παρούσα έκδοση έχουν εξαιρεθεί από το σύστημα «ΑΤΛΑΣ» - Ενότητα Ενιαίου Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης όσοι λαμβάνουν ή λάμβαναν - ανεξάρτητα από το αν ταυτόχρονα εργάζονται ή όχι - οποιουδήποτε είδους συνταξιοδοτική παροχή (σύνταξη, βοηθήματα, μέρισμα κ.λπ.).

Πως μπορούν να διορθωθούν λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία που εμφανίζονται στα «Στοιχεία Ασφαλισμένου»; (π.χ. λάθος Αριθμός Ταυτότητας, Ημερομηνία Γέννησης κ.λ.π.)

Για επικαιροποίηση των στοιχείων στο μητρώο του ΑΜΚΑ Θα πρέπει να απευθυνθείτε σε ΚΕΠ ή σε κατάστημα ΕΦΚΑ που διαθέτει πιστοποιημένο χρήστη μεταβολής ΑΜΚΑ. Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί εντός 24ώρου από την αναγγελία των μεταβολών.

Λαμβάνω το μήνυμα «Ανύπαρκτος ΑΜΚΑ»

Τα στοιχεία του ΑΜΚΑ είναι ελλιπή (π.χ. μη ύπαρξη καταχωρημένου ΑΦΜ) ή λανθασμένα, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η ταυτοποίηση με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ.
Για επικαιροποίηση των στοιχείων στο μητρώο του ΑΜΚΑ Θα πρέπει να απευθυνθείτε σε ΚΕΠ ή σε κατάστημα ΕΦΚΑ που διαθέτει πιστοποιημένο χρήστη μεταβολής ΑΜΚΑ. Η ενημέρωση στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» θα πραγματοποιηθεί με την αναγγελία των μεταβολών.

Έχω ασφάλιση σε Φορέα ο οποίος δεν εμφανίζεται στο Ασφαλιστικό μου Βιογραφικό.

Εφόσον ο Φορέας έχει ενταχθεί στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» θα πρέπει να απευθυνθείτε στην υπηρεσία Μητρώου του και να επιβεβαιώσετε ότι έχουν καταχωρηθεί ορθά ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜ σας. Τα στοιχεία που θα διορθωθούν ή συμπληρωθούν θα εμφανιστούν με την επόμενη μηνιαία ροή ενημέρωσης από τον Ασφαλιστικό Φορέα σας.

Γιατί δεν εμφανίζονται σύνολα χρόνου ασφάλισης;

Σύνολα χρόνου ασφάλισης θα προστεθούν σε μελλοντική έκδοση του συστήματος.

Έχω χρόνο ασφάλισης στο εξωτερικό. Γιατί δεν εμφανίζεται στο Ασφαλιστικό μου Βιογραφικό;

Στην παρούσα έκδοση δεν έχει ενσωματωθεί η πληροφορία που αφορά χρόνο ασφάλισης που προέρχεται από φορέα εκτός Ελλάδος.

Τι σημαίνουν οι κωδικοποιημένες πληροφορίες (π.χ. κλάδος ασφάλισης) που εμφανίζονται;

Κωδικοποιημένες πληροφορίες όπως οι κλάδοι ασφάλισης, τύποι αποδοχών κ.α. εμφανίζονται όπως αναγγέλλονται από τους Ασφαλιστικούς Φορείς και ακολουθούν την κωδικοποίηση των φορέων. Περιγραφή-επεξήγηση κωδικών θα προστεθεί σε μελλοντική έκδοση του συστήματος.

Πως μπορώ να έχω ενημέρωση για συνταξιοδοτικά θέματα (π.χ. πότε και με ποιές προϋποθέσεις μπορώ να πάρω σύνταξη;)

Το σύστημα «ΑΤΛΑΣ» σε 1η φάση πληροφορεί τον ασφαλισμένο για τον συνολικό μηχανογραφικά καταχωρημένο και οριστικοποιημένο χρόνο ασφάλισης ανά Φορέα (σύμφωνα πάντα με την τελευταία ενημέρωση του συστήματος). Ο συντάξιμος χρόνος, η βεβαίωση χρόνου ασφάλισης και η πληροφόρηση για συνταξιοδοτικά θέματα δεν είναι επί του παρόντος αντικείμενο του συστήματος.Copyright © 2014 - 2023 Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.