Αρχική
Το Σύστημα "ΑΤΛΑΣ"
Ασφαλιστικό Βιογραφικό
Ασφαλιστική Ικανότητα
Νομοθεσία
Συχνές ΕρωτήσειςΑσφαλιστική Ικανότητα

Στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ περιλαμβάνεται το Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Περίθαλψης - Ασφαλιστικής Ικανότητας. Μέσω αυτού δίνεται η δυνατότητα πληροφόρησης για την Ασφαλιστικής σας Ικανότητα.

Η ΗΔΙΚΑ διαχειρίζεται τις εγγραφές Ασφαλιστικής Ικανότητας που αποστέλλουν ο ΕΦΚΑ και οι λοιποί φορείς. Για την απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας σε άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους ή συνταξιούχους, αρμόδιος είναι ο ασφαλιστικός σας φορέας στον οποίο και πρέπει να απευθυνθείτε.

Για τους ανασφάλιστους πολίτες (Ν.4368/2016):

Κατόπιν της δημοσίευσης της υπ΄ αρ. Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 908 τ.Β΄ - ΑΔΑ:6Λ2Η465ΦΥΟ-ΠΗΟ) «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας», υπάρχουν κατηγορίες ανασφάλιστων πολιτών που έχουν δικαίωμα μηδενικής συμμετοχής στην φαρμακευτική αγωγή και επίσης εξαιρούνται από το κόστος του 1€ ανά συνταγή.

Από αυτή την σελίδα, μπορείτε να ελέγξετε αν έχετε ενταχθεί σε κάποια από αυτές τις κατηγορίες.

Η πρόσβαση γίνεται με τους παρακάτω τρόπους:
  • με τη χρήση των κωδικών του ΤΑΧΙS της ΑΑΔΕ
  • με τη χρήση κωδικών eIDAS

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η γνώση του ΑΜΚΑ. Σε περίπτωση που δεν θυμάστε τον ΑΜΚΑ σας μπορείτε να τον αναζητήσετε στη σελίδα Έχω ΑΜΚΑ;

Πρόσβαση στην Ασφαλιστική Ικανότητα (TAXIS)


Πρόσβαση στην Ασφαλιστική Ικανότητα (eIDAS)Copyright © 2014 - 2023 Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.