Έλεγχος Εγκυρότητας Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας για ΑΣΕΠ

Εισάγετε τον ΑΜΚΑ του ασφαλισμένου και τον αριθμό εγκυρότητας της βεβαίωσης που επιθυμείτε να ελέγξετε:

Στοιχεία Βεβαίωσης